• dossiers voorbereiden voor beoordeling door het UWV
  • ondersteuning medewerkers bij keuringen WIA
  • leidinggevenden ondersteunen
  • voorbereiden en invullen Quickscan bezwaar en beroep 
  • praktische hulp bij communicatie met instanties (formulieren UWV, aanvraag WIA).

contact

VerzuimExpertiseBureau

024 35 29 888
06 227 217 72

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert


Route

Colofon