De VEB-inzetbaarheidscoach, een BIG-geregistreerd arboverpleegkundige, is net als de bedrijfsarts een ervaren verzuimspecialist. Samen met de bedrijfsarts leidt hij verzuim en re-integratie in goede banen. De inzetbaarheidscoach begeleidt en is eerste aanspreekpunt voor de leidinggevende als het gaat om een effectieve aanpak van verzuim. Hij zorgt ervoor dat de leidinggevende goed geïnformeerd is en zo de regie kan houden. Taken van de inzetbaarheidscoach zijn onder meer: geven van advies, informatie en voorlichting over gezondheid en verzuimpreventie, verzuimspreekuur (ook telefonisch), samen met de bedrijfsarts mogelijkheden en beperkingen van de zieke medewerker beoordelen, werkplekonderzoek, huisbezoeken, opstellen re-integratieplan, training en coaching, administratie rond de nieuwe Ziektewet en het coördineren van overleg en communicatie.

 

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert


Route

Colofon