Arbeidshygiënist

De overheid wil dat iedereen veilig en gezond kan werken. Daarom is er de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet). In deze wet staan alleen de algemene bepalingen voor alle plekken waar gewerkt wordt. De praktische uitwerking, dus de regels die werkgevers en werknemers moeten beschermen tegen risico’s op het werk, staat in het Arbobesluit.

Arbeidshygiëne is een van de onderwerpen in het Arbobesluit. Arbeidshygiëne gaat over gezondheidsrisico’s op het werk. Die risico’s kun je verdelen in twee soorten:

  1. hinderlijke omgevingsfactoren: factoren die het comfort van de werknemer beïnvloeden. Bijvoorbeeld: achtergrondgeluid, binnenklimaat en luchtkwaliteit.
  2. schadelijke omgevingsfactoren: factoren die de gezondheid van de werknemer beïnvloeden. Bijvoorbeeld: blootstelling aan chemische stoffen, schadelijk geluid of fysieke overbelasting.

Arbeidshygiënist

Arbeidshygiëne is het werkterrein van de arbeidshygiënist. Hij of zij weet welke risico’s van invloed zijn op de gezondheid van werknemers, hoe je die risico’s kunt wegnemen of verminderen en hoe je daarmee de gezondheid op de werkplek bevordert.

Wat kan de VEB-arbeidshygiënist voor u doen?

Onderzoek en inventarisatie

     De VEB-arbeidshygiënist onderzoekt de werkplek, waarbij hij vooral kijkt naar:

  • hinderlijk en schadelijk geluid (meting)
  • blootstelling aan hand-, arm-, en lichaamstrillingen (meting)
  • het binnenklimaat (comfortmetingen) en de luchtkwaliteit (meting)
  • blootstelling aan schadelijke chemische stoffen of biologische agentia (meting)
  • fysieke belasting (meting & gesprek met medewerker)
  • de inrichting van de beeldschermwerkplek en beeldschermergonomie (werkplekinspectie)

De arbeidshygiënist gebruikt verschillende soorten meetapparatuur. Hij verzamelt ook gegevens door de situatie ter plekke te bekijken en in gesprekken met betrokkenen. Het kwantificeren (in getallen laten zien) van de gegevens hoort ook bij het onderzoek.

Advies, evaluatie, voorlichting en training

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA