Analyse en aanpak verzuim

 • telefonische intake of huisbezoek, direct na ziekmelding
 • probleemanalyse 
 • hulp bij opstellen plan van aanpak
 • arbeidsdeskundig consult en arbeidsdeskundig onderzoek
 • werkplekonderzoek
 • opstellen functionele-mogelijkhedenlijst (FML)
 • advies en functieomschrijving ‘passende arbeid’ (aanpassingen takenpakket of werkplek)
 • begeleiden van medewerkers naar passende arbeid
 • vastgelopen re-integratietrajecten op gang brengen
 • onderzoek en beoordeling dossiers
 • onderzoek ‘zwart’, ‘grijs’ en frequent verzuim. 

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA