• telefonische intake of huisbezoek, direct na ziekmelding
  • probleemanalyse 
  • hulp bij opstellen plan van aanpak
  • arbeidsdeskundig consult en arbeidsdeskundig onderzoek
  • werkplekonderzoek
  • opstellen functionele-mogelijkhedenlijst (FML)
  • advies en functieomschrijving ‘passende arbeid’ (aanpassingen takenpakket of werkplek)
  • begeleiden van medewerkers naar passende arbeid
  • vastgelopen re-integratietrajecten op gang brengen
  • onderzoek en beoordeling dossiers
  • onderzoek ‘zwart’, ‘grijs’ en frequent verzuim. 

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert


Route

Colofon