Preventiemedewerker

In de Arbowet van 2005 staat dat elke organisatie minimaal één Arbo-preventiemedewerker moet aanstellen. In de praktijk is deze regel wisselend toegepast. In de nieuwe Arbowet van 1 juli 2017 is de rol van de preventiemedewerker stevig verankerd en is ook vastgelegd dat sancties volgen als een bedrijf zich niet aan de regels houdt.

Een grotere rol voor de preventiemedewerker

Taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken. Die taken blijven in de nieuwe Arbowet ongewijzigd:

 1. (Mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 2. Adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad over de maatregelen voor een goed arbobeleid.
 3. Deze maatregelen (plan van aanpak) mede uitvoeren.

In de praktijk komt daar vaak nog een taak bij: voorlichting geven, bijvoorbeeld over werkplekinrichting of persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder moet de preventiemedewerker bekend zijn in de organisatie en toegankelijk voor alle medewerkers.

Rechtsbescherming

Omdat de preventiemedewerker zelfstandig en onafhankelijk moet kunnen adviseren, heeft hij of zij dezelfde rechtsbescherming als de leden van de ondernemingsraad (art. 21 WOR). De ondernemingsraad heeft in de nieuwe Arbowet instemmingsrecht bij de aanstelling van de preventiemedewerker(s) en bij het bepalen van de rol en positie van de preventiemedewerker(s) in de organisatie. 

Samenwerking met bedrijfsarts en arbodienst

Nieuw in de Arbowet is de regel dat de preventiemedewerker nauw moet samenwerken met de bedrijfsarts en de (externe) arbodienst bij het ontwikkelen en uitvoeren van het arbobeleid van de organisatie. Het arbobeleid heeft als doel het welzijn van alle medewerkers te bevorderen, hun gezondheid te beschermen en te zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid op het werk. 

Inzet preventiemedewerker: wat kan VEB voor u doen?

Als expert in verzuim heeft VEB veel kennis van en ervaring met preventie van verzuim.

Wij kunnen u op veel manieren ondersteunen, zowel praktisch als met adviezen.

Bijvoorbeeld met:

 • voorbereiding instemmingsrecht ondernemingsraad: een heldere rolbeschrijving opstellen voor de nieuwe preventiemedewerker;
 • training preventiemedewerker(s) op basis van de RI&E anno 2017;
 • vaststellen van de belangrijkste risico’s; 
 • advies over en uitvoering van effectieve maatregelen voor het verminderen van psychosociale arbeidsbelasting, bijvoorbeeld: sociale klimaat bevorderen, tegengaas van pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer;
 • advies over en uitvoering van effectieve maatregelen voor minder werkdruk en meer werkplezier;
 • vergroten van draagvlak in de organisatie en effectief samenwerken met de ondernemingsraad;
 • praktische tips geven voor kantoorwerkplekken, plaats- en tijdonafhankelijk werken en eenvoudige productiewerkplekken;
 • toetsen van de RI&E en beantwoorden van de vragen de die preventiemedewerker(s) hierover heeft of hebben;
 • opzetten van interne communicatie over arbeidsomstandigheden, met praktische voorbeelden voor voorlichting en instructie. Denk hierbij ook aan informatie over de toepassing van flexplekken, effectieve afspraken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken etc.;
 • opzetten van medewerkersonderzoek of een preventief medisch onderzoek, waarin ook thema’s als welbevinden en werkplezier worden opgenomen.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA