Ergonomisch advies bij inrichting nieuwe werkplek

Het inrichten van nieuwe werkplekken bij een verbouwing, nieuwbouw, herinrichting of de aanschaf van nieuw meubilair is een goed moment om de arbo-omstandigheden kritisch onder de loep te nemen. Die analyse geeft u de mogelijkheid om daarna de werkprocessen en de werkplekken optimaal in te richten.

De ergonomie-expert van VEB helpt u hierbij met bijvoorbeeld:

  • opstellen en toetsen van een programma van eisen om te kunnen voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt;
  • het juiste meubilair en leveranciers kiezen, op basis van Arbo-eisen en wensen van gebruikers;
  • bepalen van eisen voor thuiswerkplekken en flexplekken, inclusief vergoeding en mogelijkheden voor zowel werknemer als werknemer;
  • handig en efficiënt inrichten van werkplek of werkproces, zoals routing, hulpmiddelen en  taakverdeling;
  • instructies en training.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA