Het beste halen uit uw mensen, hoe doet u dat? Voor de ene werkgever betekent het: iedereen gezond en veilig aan het werk. Voor de ander: belonen in de vorm van uitstekende arbeidsvoorwaarden, inclusief de 'zachte waarden' als een complimentje op z'n tijd. En weer een ander legt de nadruk op het goed toerusten van medewerkers op hun taak met opleiding, scholing, training of coaching. Hoe verschillend je de vraag ook benadert, er is een rode draad. Namelijk: duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Duurzame inzetbaarheid is de tegenhanger van verzuim. Bij duurzame inzetbaarheid draait het om de vraag: hoe houd je je personeel gezond en goed opgeleid aan het werk?

VEB ondersteunt u hierbij. Niet alleen met verzuimbegeleiding in de letterlijke zin, maar ook met diensten op het gebied van arbeid & organisatie. Zo brengen we bijvoorbeeld in kaart wat de knelpunten zijn en denken we met u mee over oplossingen. Maar we voeren ook de Risico- Inventarisatie en Evaluatie uit, of andere onderzoeken. Of we bieden HR-advies, coaching, opleiding en training op maat. Praktisch, effectief en betaalbaar. Zo helpen we u uw bedrijf gezond en toekomstvast te maken én te houden. 

Verzuim door ziekte kost geld. Daarom is het belangrijk dat u snel de juiste stappen zet bij een ziekmelding van een medewerker in uw bedrijf of organisatie. Welke stappen? 

Lees meer

Verzuim kost geld. Dus wilt u het probleem goed en snel oplossen. Maar de communicatie met betrokken instanties is vaak ingewikkeld en tijdrovend.

Lees meer

Als werkgever heeft u rechten en plichten bij verzuim van uw werknemers. U moet bijvoorbeeld een plan van aanpak maken voor de re-integratie van uw zieke medewerker. 

Lees meer

Het beste halen uit uw mensen, hoe pakt u dat aan? Voor de ene werkgever betekent dit: iedereen gezond en veilig aan het werk. 

Lees meer

Bent u het niet eens met het oordeel van UWV of een andere instantie? Loopt de re-integratie vast, komt u er samen met uw werknemer niet meer uit? 

Lees meer

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888

06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert


Route

Colofon